Usuario anónimo
Conectar
16/07/2024 17:09:10 www.culleredo.es :: Inicio :: Verificación de documentos

Concello de Culleredo



Verificación de documentos electrónicos



Aquí pode consultar o documento electrónico orixinal a través do código de verificación (COVE) dunha copia impresa que obre no seu poder, podendo comprobar así a integridade do documento e a validez da firma. Para a consulta será necesario achegar o código de verificación, que pode atopar no documento asinado electrónicamente




Introduza o texto da imaxe: