Usuario anónimo
Conectar
15/07/2024 22:47:49 www.culleredo.es :: Inicio :: Queixas e suxestións

Concello de CulleredoQueixas e suxestións

  •  

Informámoslle que de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, os datos de carácter persoal que se obteñan da súa solicitude van pasar a formar parte dun ficheiro de datos de carácter persoal cuxa titularidade e responsabilidade corresponde a esta entidade do que é responsable.

Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación da súa solicitude.

O envío deste formulario implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto.

En virtude da normativa vixente en materia de LOPD: Ley Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o cidadán, ou no seu caso o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso ,rectificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose á entidade polos medios citados na súa sede.