Usuario anónimo
Conectar
18/04/2024 06:05:02 www.culleredo.es :: Inicio :: Taboleiro de anuncios e editos doutras Administracións

Concello de CulleredoOutras Administracións

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

01.- Administración do Estado

Título Data publicación Data fin
LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS XURADOS ANOS 2023 E 2024 05/01/2023 31/12/2024 Amosar

02.- Administración autonómica

Título Data publicación Data fin
EXPDTE: DH.W15.99753 17/04/2024 16/05/2024 Amosar
INFORMACION PUBLICA EXPDTE IN407A 2023/457-1 11/04/2024 27/05/2024 Amosar
EXPDTE: DH.W15.98219 08/04/2024 Amosar
EXPDTE: DH.W15.98218 08/04/2024 Amosar
EXPDTE: DH.W15.98217 08/04/2024 Amosar
DECLARACION DA C. A. GALICIA HERDEIRA AB INTESTATO DE JOSE MENENDEZ ZARDAIN 08/04/2024 08/05/2024 Amosar
EXPEDIENTE: DH.W15.97765 19/03/2024 18/04/2024 Amosar

06.- Tesourería xeral da Seguridade Social

Título Data publicación Data fin
ANUNCIO SUBASTA FINCA REXISTRAL NUM. 39681 04/04/2024 24/04/2024 Amosar